Our team

Het team bestaat uit 5 jonge ondernemers uit de richting Toegepaste Industriële Wetenschappen

CEO - De Ley Siebe

Siebe is een student chemie. 

Als CEO van E-Cable is hij de eindverantwoordelijke voor alles wat er gebeurt binnen E-Cable. Verder zorgt hij voor een goede communicatie met The Company en Vlajo. Hij zorgt voor de voorbereiding van vergaderingen, en het verloop ervan. Hij zal ook toezien op het afwerken van toegewezen taken.

siebe.deley@student.uantwerpen.be

CFO - Lahey Bjorn

Bjorn is een student elektromechanica

Als CFO van E-Cable is hij verantwoordelijk voor het financiële aspect. Hij zal de rekeningen beheren en het financieel plan opstellen voor ons businessplan.

bjorn.lahey@student.uantwerpen.be

CTO - Hoppenbrouwers Wout

Wout is een student chemie

Hij heeft als CTO de taak om de schetsen van het product te verwezenlijken. Wout zal dus instaan voor de omzetting van ruwe grondstoffen tot een volwaardig product. Hiervoor zal hij in nauw contact staan met de leveranciers van de grondstoffen. Ook zorgt hij voor een vlotte en snelle productie en de optimalisatie van dit proces

wout.hoppenbrouwers@student.uantwerpen.be

CCO - Van Kerkhoven Quinten

Quinten is een student elektromechanica

De taken van Quinten bestaan eruit te communiceren met de klanten. Daarnaast onderhoudt hij de sociale media en de website. Quinten zorgt er als CCO voor dat de buitenwereld kennis maakt met de E-Cable.

quinten.vankerkhoven@student.uantwerpen.be

CAO - dens Louis

Louis is een student elektromechanica.

Als administratief verantwoordelijke neemt hij nota van alles wat gezegd wordt tijdens de meetings. Hij typt verslagen uit en verzorgt ook allerlei contacten via mail en telefonisch. Hij organiseert de aandeelhoudersvergadering en houdt ook het aandeelhoudersregister bij.

louis.dens@student.uantwerpen.be

Contact

E-Cable@hotmail.com